การบริการประชาชน/คู่มือประชาชน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

งานพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สถานีสูบน้ำ 03 May 2022  อ่าน 31 ครั้ง   
ประกาศ โครงการทางเท้า 03 May 2022  อ่าน 25 ครั้ง   

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรี

นายอนุชา วัชรศีขร

นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

สายตรงโทร 086-8700700

ปลัดเทศบาล

 นายบรรชัย  สืบสังข์

 ปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

สายตรงโทร 081-2573969

 

นาย สวาท ยางงาม

รองปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

โทร 092-3397946

แบบสำรวจ

Facebook

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

คู่มือแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564