การบริการประชาชน/คู่มือประชาชน

ธรรมาภิบาล

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

งานพัฒนาชุมชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดโครงการทางเท้า 17 May 2022  อ่าน 102 ครั้ง   
ประกาศ สถานีสูบน้ำ 03 May 2022  อ่าน 192 ครั้ง   
ประกาศ โครงการทางเท้า 03 May 2022  อ่าน 137 ครั้ง   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรี

นายอนุชา วัชรศีขร

นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

สายตรงโทร 086-8700700

ปลัดเทศบาล

 นายบรรชัย  สืบสังข์

 ปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

สายตรงโทร 081-2573969

 

 

แบบสำรวจ

Facebook

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

คู่มือแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564