การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศีขรภูมิและประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 25 Apr 2022    อ่าน 22 ครั้ง    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลศีขรภูมิ 
เทศบาลตำบลศีขรภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศีขรภูมิและประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ เรื่อง การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) , การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ครั้งที่ 1/2565  อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088